Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2017

Δημοτικά Θέματα

Ενημερωτικό δελτίο για Δημοτικά Θέματα

Πηγή: Ιστοσελίδα:www.asysp-ikaria.gr Ιούνης 2007

 

Αρ.φύλλου 1
Γιατί εκδίδεται το ενημερωτικό δελτίο

Το δελτίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα κενό στο επίπεδο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των δημοτών σε θέματα δημοτικών συμβουλίων. Καταρχήν όμως στόχος αυτού του εντύπου είναι να έχουμε μια άμεση, απευθείας σχέση ενημέρωσης με τους δημότες, καταργώντας τους μεσάζοντες της παραπληροφόρησης. Γιατί είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα χρόνια στις Ράχες δρούσαν και δρουν ανενόχλητα και ανεξέλεγκτα επαγγελματίες παραχαράκτες των πραγματικών γεγονότων, οι οποίοι και λόγω απουσίας αντιλόγου, παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο εξυπηρετώντας τα συμφέροντα συγκεκριμένων χώρων και ατομικά συμφέροντα. Αυτά τα κέντρα πιστά στο δόγμα του «λέγε λέγε στο τέλος κάτι μένει», έχουν εντυπωσιακά ιδιοτελή αποτελέσματα, δηλητηριάζοντας ταυτόχρονα την κοινωνία.

 

Ενημερωτικό δελτίο για Δημοτικά Θέματα

Πηγή: Ιστοσελίδα:www.asysp-ikaria.gr Ιούνης 2007

Αρ.φύλλου 1

Γιατί εκδίδεται το ενημερωτικό δελτίο

Το δελτίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα κενό στο επίπεδο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των δημοτών σε θέματα δημοτικών συμβουλίων. Καταρχήν όμως στόχος αυτού του εντύπου είναι να έχουμε μια άμεση, απευθείας σχέση ενημέρωσης με τους δημότες, καταργώντας τους μεσάζοντες της παραπληροφόρησης. Γιατί είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα χρόνια στις Ράχες δρούσαν και δρουν ανενόχλητα και ανεξέλεγκτα επαγγελματίες παραχαράκτες των πραγματικών γεγονότων, οι οποίοι και λόγω απουσίας αντιλόγου, παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο εξυπηρετώντας τα συμφέροντα συγκεκριμένων χώρων και ατομικά συμφέροντα. Αυτά τα κέντρα πιστά στο δόγμα του «λέγε λέγε στο τέλος κάτι μένει», έχουν εντυπωσιακά ιδιοτελή αποτελέσματα, δηλητηριάζοντας ταυτόχρονα την κοινωνία.

Εκτός όμως από αυτόν το λόγο, ένας ακόμα εξίσου σοβαρός είναι η εξαρχής δηλωμένη βούληση της Συσπείρωσης να στηριχθεί στη συμμετοχή των δημοτών στις αυτοδιοικητικές διαδικασίες καθιστώντας τους ενεργούς πολίτες.

Με αυτές τις σκέψεις και προθέσεις ανοίγουμε ένα δίαυλο επικοινωνίας, δίνοντας παράλληλα έναυσμα στους δημότες να αποκτήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περισσότερη ενημέρωση για τα κοινά.

Δημαιρεσίες ( 1η συνεδρίαση Δ.Σ.)

Κατά τις δημαιρεσίες που έγιναν την Κυριακή 7-1-07 εκλέχθηκε ομόφωνα πρόεδρος του Δ.Σ. η Ευτυχία Καπνίση , γραμματέας η Ευγενία Τσαντίρη και αντιπρόεδρος ο Μιχάλης Πορής προερχόμενος απο την αντιπολίτευση, όπως ορίζει το άρθρο 92 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Δ.Κ.Κ.). Στη Δημαρχιακή Επιτροπή, που προεδρεύεται από το Δήμαρχο, εκλέχθηκαν απο την πλευρά της πλειοψηφίας οι: Στέλιος Βατούγιος, Νίκος Γαγλίας, Λευτέρης Φλυτζάνης, και από την πλευρά της αντιπολίτευσης ομόφωνα ο Ηλίας Γαγλίας. Αποδεχόμενος αυτήν τη θέση που δικαιωματικά ανήκει στην αντιπολίτευση, όπως ορίζει ο νέος Δ.Κ.Κ. στο άρθρο 104, ζήτησε την κατάρτιση και ψήφιση από το Δ.Σ. κανονισμού λειτουργίας της Δημαρχιακής Επιτροπής, όπως δίνει τη δυνατότητα το άρθρο 105, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και διαφανής λειτουργία της μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων που θα τη διέπουν.

Ορισμός εκπροσώπων στην ΤΕΔΚ Ν.Σάμου

Τον Δήμο μας εκπροσωπούν στην Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων από την πλειοψηφία οι: Φ. Καρούτσος, Σ.Βατούγιος, Λ.Φλυτζάνης, Ε.Τσαντίρη, και απο την αντιπολίτευση οι: Ηλ. Γαγλίας, Ν. Κουλουλίας.

Ορισμός επιτροπής περιβάλλοντος.

Τριμελής μόνιμη επιτροπή που θα την απασχολούν περιβαλλοντικά θέματα.

Η σύνθεσή της που προέκυψε μετά από ψηφοφορία είναι η εξής:

Νίκος Γαγλίας, Ευτυχία Καπνίση και Σοφία Βρούλου(ΑΣΥΣΠ). Η ΑΣΥΣΠ έκανε πρόταση για διευρυμένη 5/μελή επιτροπή με την συμμετοχή και εκπροσώπων φορέων που έχουν σχέση με το θέμα, χωρίς να είναι κατ' ανάγκη μέλη του Δ.Σ.

Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης

Στην 2η συνεδρίαση του ΔΣ (27-01-07) η δημοτική αρχή εισηγήθηκε αύξηση(αναπροσαρμογή) των τελών ύδρευσης. Η ΑΣΥΣΠ υπερψηφίζει συνεπής στη θέση της για ανταποδοτικότητα των τελών. Η Δημοτική αρχή φαίνεται να ξεπερνά αγκυλώσεις και λαϊκισμούς προηγούμενων ετών, τα οποία υιοθετεί η Πανδημοτική (Κουλουλίας) που καταψηφίζει την πρόταση. Η Ενωτική Πρωτοβουλία (Καστανιάς) ψηφίζει επίσης υπέρ της αναπροσαρμογής.

 

Ανάθεση έργου Υδρονομέων.

Αναρτάται ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος στα μέσα του Γενάρη. Φαίνεται ότι το έργο βγαίνει σε άτυπη μειοδοσία καθώς δημοσιεύεται και το κονδύλι πληρωμής. Στη συνέχεια όμως η Δημοτική Αρχή μέσω της Δημαρχιακής Επιτροπής, με υποκειμενικά δικά της κριτήρια «διορίζει» τους εργολάβους ύδρευσης. Ο εκπρόσωπός μας Ηλ. Γαγλίας

διαφώνησε και καταψήφισε την ανάθεση του έργου, επισημαίνοντας την έλλειψη κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών καθώς και στοιχειώδους έκθεσης αξιολόγησης.

Τεχνικό πρόγραμμα και Προϋπολογισμός.

Σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις (1/03/07 και 5/03/2007) συζητείται το τεχνικό πρόγραμμα (εκτελεστέων έργων) και ο προυπολογισμός του Δήμου αντίστοιχα.

Η ΑΣΥΣΠ δηλώνει παρών, καθώς θεωρεί ότι οι προυπολογισμοί των προηγούμενων χρόνων δεν τηρήθηκαν και κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παραμένουν ανεκτέλεστοι. Δηλώνουμε ότι θα εξετάζουμε κάθε έργο -κονδύλι χωριστά όταν έρχεται για έγκριση στο Δ.Σ. και ανάλογα θα τοποθετούμαστε. Η Πανδημοτική ακολουθεί μια αντιφατική στάση, αφού, ενώ έχει υπερψηφίσει το τεχνικό πρόγραμμα, στην συνέχεια στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση καταψηφίζει τον προϋπολογισμό συνολικά. Αναρωτιόμαστε εύλογα τι καταψήφισε: τις ανελαστικές δαπάνες; Καταψήφισε δηλαδή τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα.

Χρηματοδότηση DVD

H χρηματοδότηση ενός dvd με σκοπό την τουριστική προβολή του νησιού μας και από τους τρεις Δήμους με 5000 έκαστος χωρίς να προβληθεί προηγουμένως στο Δ.Σ. και με τη δική μας θετική ψήφο, μας διδάσκει ότι τα παθήματα γίνονται μαθήματα.

Εκ των υστέρων διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για μια πολύ πρόχειρη ταινία με πολλές ανακρίβειες, συνεντεύξεις και προβολές κομματικών και οικονομικών συμφερόντων. Ελπίζουμε ότι δε μεταφράστηκαν στα Αγγλικά, πράγμα που θα προκαλούσε γέλια στους δυνητικούς επισκέπτες. Σίγουρα τέτοιες δουλειές δεν προάγουν το τουριστικό προϊόν μας.

 

ΧΥΤΑ - Ανακύκλωση

Από τα πιο σημαντικά θέματα που η Αυτόνομη Συσπείρωση έβαλε σε προτεραιότητα, πριν από τις εκλογές του περασμένου Οκτώβρη, ήταν το μεγάλο θέμα της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της ανεξέλεγκτης καύσης των σκουπιδιών στις 2 χωματερές του Δήμου μας (Αργιουλάκι και Καρκινάγρι), αλλά και στις υπόλοιπες 5 που λειτουργούν σε όλο το νησί και ρυπαίνουν το περιβάλλον μας. Για το θέμα αυτό, που είναι ίσως το πιο σοβαρό πρόβλημα του νησιού, εκτός από ημερίδες που οργανώσαμε ως φορείς ή συμμετείχαμε ως απλοί πολίτες, τυπώσαμε φέτος μικρό ενημερωτικό έντυπο με θέμα τις επιπτώσεις της καύσης των απορριμμάτων, όπως γίνεται σήμερα στην Ικαρία.

Μέχρι σήμερα και μετά από εκπόνηση πολλών μελετών (για προτεινόμενους χώρους-θέσεις και τεχνικών μελετών) , πρέπει να έχουν ξεπεράσει τις 200.000 Ευρώ τα χρήματα που δαπανήθηκαν για αυτόν το λόγο, δυστυχώς δεν έχει βρεθεί ακόμα ούτε καν ο χώρος που θα γίνει ο ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ (όπως ελπίζουμε ότι τελικά θα λειτουργήσει : Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων). Πρόσφατη έκθεση της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων γνωμοδοτεί ότι στην τελευταία επιλεγμένη θέση «Κελλιά» Μαγγανίτη υπάρχουν βυζαντινά αρχαιολογικά μνημεία. Είναι λογικό, για κάθε σκεπτόμενο πολίτη της Ικαρίας, κάποια στιγμή να αναζητηθούν ευθύνες για τη σπατάλη αυτή, αλλά και για την αδυναμία (μετατόπιση ευθυνών και αρμοδιοτήτων) να επιλεγεί ο καταλληλότερος χώρος για τον ΧΥΤΑ του νησιού μας.

Η Αυτόνομη Συσπείρωση στήριξε στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. την πρόταση να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επιλογής χώρου και κατασκευής του ΧΥΤΑ καλώντας τους υπεύθυνους (Περιφέρεια, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Δήμους) να αδιαφορήσουν για το πολιτικό ή όποιο άλλο κόστος και να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών της Ικαρίας. Άλλωστε είναι το μοναδικό ίσως έργο που έχει οικονομική κάλυψη από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος της προσπάθειας.

Επίσης στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις την προσπάθεια που πρέπει να γίνει για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Στηρίζουμε και προτείνουμε την επέκταση συνεργασίας του Δήμου μας με όλα τα συστήματα (εταιρείες) ανακύκλωσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, ακόμη και με οικονομική επιβάρυνση του Δήμου μας, προκειμένου να απομακρύνουμε από τον τόπο μας το μεγαλύτερο δυνατό όγκο απορριμμάτων. Ήδη άρχισε η διαδικασία απομάκρυνσης των καμένων λαδιών οχημάτων, μπαταριών μικρών - μεγάλων και προσβλέπουμε στην ταχύτατη οργάνωση (εύρεση και διαμόρφωση χώρων) για την απομάκρυνση παλιών οχημάτων, ηλεκτρικών συσκευών, μεταλλικών απορριμμάτων κλπ.

Τέλος το πιο δύσκολο εγχείρημα, στο οποίο θα χρειαστούν μεγάλες προσπάθειες (και χρήμα) είναι η οργάνωση δικτύου διαλογής και απομάκρυνσης (ανακύκλωσης) του μεγαλύτερου όγκου σκουπιδιών στον τόπο μας, που αφορά στο πλαστικό, το χαρτί και το γυαλί.

Συνάντηση - Ενημέρωση για την Εκτατικοποίηση της Κτηνοτροφίας στον Δήμο μας

Η απόσυρση (απομάκρυνση) των υπεράριθμων ζώων που βρίσκονται στις δημοτικές εκτάσεις είναι ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία μας εδώ και χρόνια. Στις 18/1/ 2007 οι Υπηρεσίες της Νομαρχίας, σε συνεργασία με τον Δήμο, οργάνωσαν σύσκεψη στις Ράχες στην οποία συμμετείχε και ο Νομάρχης κ. Κάρλας. Το θέμα ήταν η ενημέρωση των κτηνοτρόφων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα απόσυρσης των υπεράριθμων ζώων, για τις προϋποθέσεις αλλά και για τους κτηνοτρόφους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα αυτό.

Από τη Σύσκεψη αυτή, την οποία η Αυτόνομη Συσπείρωση παρακολούθησε και είπε τη γνώμη της, βγήκαν μερικά πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.

Πρώτα έγινε δεκτό το δίκαιο αίτημα των κτηνοτρόφων να αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος μερικούς μήνες αργότερα, ώστε να ολοκληρωθούν οι γέννες των ζώων αυτήν τη χρονιά.

Στη συνέχεια μάθαμε (!!) ότι στις δημοτικές εκτάσεις του Δήμου Ραχών διατηρούν ζώα τρεις (περίπου) κατηγορίες κτηνοτρόφων.

Α)Αυτοί που έχουν κτηνοτροφικές μονάδες και τις δηλώνουν στις υπηρεσίες του Υπουργείου, ενοικιάζουν δημοτικές εκτάσεις και επιδοτούνται.

Β)Αυτοί που έχουν κτηνοτροφικές μονάδες, δε νοικιάζουν δημοτικές εκτάσεις (είναι μάλλον οι περισσότεροι) δηλώνουν ιδιωτικές εκτάσεις και επιδοτούνται και

Γ) Αυτοί που έχουν κτηνοτροφικές μονάδες, δε νοικιάζουν δημοτικές εκτάσεις, δε δηλώνουν τίποτα και φυσικά δεν επιδοτούνται.

Δεν μπορέσαμε να μάθουμε όμως ποιος είναι τελικά ο πραγματικός αριθμός των ζώων που βρίσκονται στις δημοτικές εκτάσεις του Δήμου Ραχών.

Τέλος και ίσως το πιο σημαντικό δεν καταλάβαμε με ποιον ελεγκτικό μηχανισμό θα γίνει πράξη για τις Ράχες το πρόγραμμα απόσυρσης και πώς θα αποσυρθούν δίκαια τα απαιτούμενα (από το πρόγραμμα) ζώα κατά κατηγορία κτηνοτρόφων, όπως χοντρικά σας τις παρουσιάσαμε παραπάνω.

Επίσης βρίσκεται στο δρόμο για την Ικαρία (ενδεχομένως οι υπηρεσίες να την έχουν λάβει) η περίφημη μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που αφορά την βοσκοϊκανότητα της Ικαρίας συνολικά. Μέχρι σήμερα πάντως δε γνωρίζουμε κάτι για το θέμα.

Οι προτάσεις που έγιναν από την Αυτόνομη Συσπείρωση ήταν:

1) Ολοκλήρωση από τη Νομαρχία της σήμανσης των αιγοπροβάτων, ούτως ώστε να καταμετρηθεί ο ζωικός πληθυσμός.

2) Περαιτέρω μείωση του ζωικού πληθυσμού με βάση την μελέτη βοσκοϊκανότητας

3) Εφαρμογή του ΚΟΓΠ σε όλο το φάσμα των επιδοτήσεων από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας και του Δήμου.

4) Αναλογική απόσυρση ανάλογα με το μέγεθος της κτηνοτροφικής μονάδας ( το ποσοστό της απόσυρσης στις μεγάλες μονάδες να είναι μεγαλύτερο από αυτό στις μικρότερες).

5) Έλεγχος στην εφαρμογή όλων των μέτρων και αποφάσεων που αφορούν την διαδικασία της διαχείρισης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Σαν όργανο ελέγχου προτείναμε:

Να συσταθεί μικτή επιτροπή με τη συμμετοχή των Νομαρχιακών υπηρεσιών, του Δήμου, του Συλλόγου κτηνοτρόφων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, που ως αντικείμενο θα έχει: Α) την εφαρμογή των Δημοτικών αποφάσεων για την κτηνοτροφία.( π.χ. ενοικιάσεις βοσκοτόπων) καθώς και τους όρους και τις υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων αλλά και του Δήμου.

Β)την παρακολούθηση της σωστής εκτέλεσης του μέτρου της απόσυρσης.

Γ)την αποπομπή των λαθραίων, αδήλωτων κτηνοτρόφων από τις δημοτικές εκτάσεις.

Δ)Την συγκρότηση συνεργείου για την σύλληψη ή εξουδετέρωση των αδέσποτων ζώων που προκαλούν αγροτικές ζημίες.

Σχόλιο:

Η πρότασή μας για την σύσταση επιτροπής ελέγχου των μέτρων και εφαρμογής των Δημοτικών και Νομαρχιακών αποφάσεων, έγινε δεκτή. Αυτό βέβαια δεν αρκεί και περιμένουμε ακόμα την σύστασή της. Για το θέμα αυτό εξάλλου στείλαμε σχετική επιστολή στο Νομάρχη.

Μελέτη βοσκοϊκανότητας

Μετά από επίμονη διερεύνηση και επαφή με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες καταφέραμε να εντοπίσουμε και να πάρουμε στα χέρια μας στις 14 του Μάη την μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου : «Για τα λιβάδια της νήσου Ικαρίας και την καλύτερη αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΕΠΑΑ.»

Θεωρούμε ότι αυτή η επιστημονική μελέτη (η πρώτη ολοκληρωμένη για την Ικαρία) αποτελεί μοναδικό εργαλείο για την διαχείριση του ζητήματος κτηνοτροφία-περιβάλλον και πρέπει να είναι ο «μπούσουλας» για όποια Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση δίκαιη και ικανή να διασφαλίσει το μέλλον όλων μας. Από μια πρώτη ανάγνωση που κάναμε, νιώθουμε δικαιωμένοι για όσα υποστηρίζουμε και προτείνουμε. Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να τη μελετήσουν. Από την πλευρά μας, είναι στη διάθεση όλων.

Υπαίθρια διαφήμιση

Στο τελευταίο Δ.Σ. του Δεκέμβρη του 2006 συζητήθηκε πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημιστικών ταμπλό (πινάκων). Ο Ηλ. Γαγλίας καταψήφισε την πρόταση με το σκεπτικό ότι αυτή, όπως παρουσιάστηκε από τον εισηγητή της πλειοψηφίας, δεν θα έλυνε το οξύ πρόβλημα της διαφήμισης αλλά και της προβολής των ποικίλων εκδηλώσεων, ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ παράλληλα δέσμευε τον Δήμο για μια οκταετία. Επίσης επισήμανε ότι ο τύπος της προτεινόμενης διαφημιστικής πινακίδας δεν ταιριάζει με το περιβάλλον (αρχιτεκτονικό και φυσικό) της περιοχής μας.

Στην 3η συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 1-3-2007, η Δημοτική Αρχή αλλάζοντας γραμμή πλεύσης και παίρνοντας υπόψη προφανώς τις προτάσεις μας, επανέφερε το θέμα για να συζητηθεί από μηδενική βάση. Αποφασίστηκε και συστάθηκε επιτροπή (με τη συμμετοχή από πλευράς ΑΣΥΣΠ της Σοφίας Βρούλου), η οποία ανέλαβε να φέρει σε εύλογο χρόνο τις προτάσεις της προς συζήτηση στο Δ.Σ.

Όροι Δημοπράτησης χώρων στον αιγιαλό-παραλία για την τοποθέτηση κινητών πραγμάτων.

6η Συνεδρίαση 28-4-2007.

Η τοποθέτησή μας αναδεικνύει τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από τους ιδιώτες και κατά την γνώμη μας συνοψίζονται στα εξής: Ασυδοσία και μη τήρηση των συμβατικών όρων , πολύ ακριβές παρεχόμενες υπηρεσίες, προβλήματα στην καθαριότητα των παραλιών, καθυστερήσεις ή και μη πληρωμή των συμφωνημένων ενοικίων. Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος πρέπει να βλέπει αυτήν τη δραστηριότητα ως παροχή δημόσιου αγαθού και όχι ως ευκαιρία κερδοσκοπίας. Ζητάμε να καθοριστούν ρητά οι όροι και οι κανόνες που θα διέπουν τη λειτουργία των καντινών καθώς και των επιχειρήσεων ενοικίασης ομπρελών και κανό. Επίσης ζητάμε να αποτυπωθεί σε τοπογραφικό η χωροταξία των δραστηριοτήτων. Η πρότασή μας γίνεται δεκτή και επιφυλασσόμαστε να επανατοποθετηθούμε, όταν το θέμα θα απασχολήσει τη Δημαρχιακή Επιτροπή, εκτιμώντας σε ποιο βαθμό ελήφθησαν υπόψη τα παραπάνω και διασφαλίστηκαν τα συμφέροντα του Δήμου αλλά και το δικαίωμα όλων στην χρήση δημόσιων αγαθών.

Πρόγραμμα δακοκτονίας

Στην 6η συνεδρίαση στις 28-4-2007, τίθεται το θέμα της δακοκτονίας.

Εισηγούμαστε την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με εναλλακτικούς

τρόπους που συνάδουν με την παραγωγή «καθαρών» προϊόντων. Η άποψή μας

εξάλλου για την ανάγκη παραγωγής παραδοσιακών ποιοτικών αγροτικών

προϊόντων είναι γνωστή και καταγεγραμμένη. Προτείνουμε λοιπόν να αναλάβει ο

Δήμος να ενημερώσει τους δημότες, με τη συνδρομή της γεωπόνου του, για τη

χρήση δακοπαγίδων, εγκαταλείποντας τη μέθοδο των ψεκασμών, που ούτως ή

άλλως είναι γνωστό πια ότι έχουν και ασήμαντα αποτελέσματα με τον τρόπο που

γίνονται. Η πρότασή μας μειοψηφεί (Γαγλίας, Βρούλου, Καστανιάς) και

πλειοψηφεί η πρόταση για την συνέχιση των ψεκασμών.

Παραχώρηση Δημοτικών εκτάσεων για χρήση ως βοσκότοπου

Στην 7η συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 29-5-2007 συζητήθηκαν οι αιτήσεις δύο δημοτών οι οποίοι ζητούσαν «άδεια εισόδου σε κοινοτικό βοσκότοπο 60 στρ.» έκαστος. Η πλειοψηφία ενώ σε προηγούμενο συμβούλιο (5η συνεδρίαση 24-3-2007) είχε υπερψηφίσει ανάλογη αίτηση για παραχώρηση δημοτικού βοσκότοπου 160 στρ. συνεχίζοντας την αλλοπρόσαλλη τακτική της και αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά ότι αυτοσχεδιάζει και δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, καταψήφισε τις αιτήσεις και ανακάλεσε την προηγούμενη ενοικίαση!!!

Εμείς συνεπείς και σταθεροί στις απόψεις μας πράξαμε το ίδιο που είχαμε κάνει και στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή δεν εγκρίναμε τις εικονικές ενοικιάσεις.

Ενοικίαση Δημ. Χώρου για έκθεση βιβλίου.

Εντύπωση προκάλεσε η επίμονη άρνηση της Δημοτικής Αρχής να παραχωρήσει χώρο στο δημοτικό πεζόδρομο του Χριστού σε νέα συνδημότισσα μας, προκειμένου να λειτουργήσει κατά την καλοκαιρινή περίοδο έκθεση βιβλίου. Οι σύμβουλοι της ΑΣΥΣΠ υποστήριξαν την αίτηση αυτή με το σκεπτικό ότι μια τέτοια δραστηριότητα έλειπε από το κέντρο του δήμου μας και, όπως έδειξε και η λειτουργία της κατά το περασμένο καλοκαίρι, αναβάθμισε το χώρο όπου φιλοξενήθηκε και πρόσφερε στην ποιότητα ζωής του τόπου. Εμείς αναρωτιόμαστε σε ποιες πιέσεις και κοντόφθαλμα συμφέροντα ενέδωσε η Δημοτική Αρχή;

ΘΕΜΑΤΑ που κατατέθηκαν από την Α.ΣΥΣΠ στο Δ.Σ.

2η Συνεδρίαση της 27-1-2007

Θέμα: Περίφραξη υπερβοσκημένης περιοχής στον Κάλαμο

Επισημαίνουμε τη μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση αυτού του πολύ σημαντικού για το χωριό έργου, το οποίο ήταν ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα του 2006. Σημειωτέον ότι ο λόγος που δεκάδες κάτοικοι υπέγραψαν την αίτηση με την οποία ζητούν την περίφραξη είναι η ανησυχία και η ανασφάλεια που νιώθουν για τις περιουσίες τους και για την ίδια τους τη ζωή, λόγω του κινδύνου των κατολισθήσεων, εξαιτίας της αποψίλωσης. Η απάντηση που λάβαμε από πλευράς Δημοτικής Αρχής ήταν ότι έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου, αλλά δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι το έργο θα ανατεθεί άμεσα με νέες τιμές από την Δημαρχιακή επιτροπή.

Θέμα: Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση οδικών έργων

Θέσαμε το ζήτημα της απαράδεκτης καθυστέρησης στην εκτέλεση έργων που αφορούσαν στη βελτίωση της βατότητας σημείων του οδικού δικτύου στα χωριά Προεσπέρα, Κουνιάδες, Βρακάδες. Τα χρήματα (111.000,00) για τα έργα αυτά προέρχονται από την πώληση έκτασης ( της Στραβοκουντούρας) στη ΔΕΗ το 2004.Οι βελτιώσεις αυτές δεν εκτελέστηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή, αν και είχαν συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του 2005!!! Η σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος με τον εργολάβο προέβλεπε παράδοση του έργου το Δεκέμβρη του 2006 και μάλιστα προβλέπει κυρώσεις στην περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου!!!

(Το Μάη του 2007 ξεκίνησαν επιτέλους οι εργασίες και ελπίζουμε τουλάχιστον να συνεχιστούν χωρίς διακοπή, ούτως ώστε να έχουν ολοκληρωθεί το καλοκαίρι).

6η Συνεδρίαση της 28-4-2007

 

Θέμα: Προβλήματα στην επισκευή παλαιού μονοπατιού Χάλαρης

Τον τελευταίο καιρό γίναμε δέκτες πολλών παραπόνων για το τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω έργου.

Επίσης διαπιστώσαμε σε δύο ιστοσελίδες πεζοπορικού ενδιαφέροντος ότι γίνονται αρνητικές αναφορές για τις παρεμβάσεις που ήδη έχουν γίνει.

Κατά την επιτόπια επίσκεψή μας, διαπιστώσαμε ότι η εκτέλεση των εργασιών επισκευής του παλαιού μονοπατιού γίνονται με λάθος τρόπο (χρήση μηχανικών μέσων σε αντίθεση με την μελέτη).

Προτείνουμε λοιπόν η επιτροπή περιβάλλοντος με τον μηχανικό του Δήμου να επισκεφθεί την Δευτέρα το εργοτάξιο και να ζητήσει από τον εργολάβο την συμμόρφωση με την τεχνική μελέτη.

Για την ΑΣΥΣΠ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Γαγλίας Ηλίας

Βρούλου Σοφία

Αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης ήταν να διαπιστωθούν όντως τα καταγγελλόμενα και να δεσμευθεί ο εργολάβος για την βελτίωση του ήδη εκτελεσμένου έργου και για την ορθή εκτέλεση του υπολοίπου.

7η Συνεδρίαση της 29-5-2007

Θέμα : Μέτρα για τα κακοποιημένα σκυλιά-φύλακες

Επειδή θεωρούμε ότι η συνεχιζόμενη βάρβαρη «χρησιμοποίηση» των δεμένων σκύλων στους δρόμους για τη φύλαξη των κοπαδιών αποτελεί ντροπή για την κοινωνία μας και τον πολιτισμό της, επανερχόμαστε στο πρόβλημα ζητώντας από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει άμεσα μέτρα για τον τερματισμό αυτής της απαράδεκτης πρακτικής, που μας καθιστά συνυπεύθυνους σε αυτό το διαρκές μαρτυρικό βασανιστήριο και αποτελεί συν τοις άλλοις δυσφήμηση για τον τόπο μας

Για την ΑΣΥΣΠ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Γαγλίας Ηλίας

Βρούλου Σοφία

 

Η πρότασή μας δέχθηκε σφοδρή επίθεση από την συμπολίτευση με ειρωνική διάθεση και ψηφίστηκε μόνο από τους συμβούλους της ΑΣΥΣΠ. Οι σύμβουλοι των άλλων παρατάξεων της αντιπολίτευσης απουσίαζαν.

Θέμα: Ενέργειες για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της καύσης τους.

Έχει περάσει αρκετός καιρός από τις συναντήσεις με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων (7/4/2006 Ημερίδα ενημέρωσης από τα Συστήματα Διαχείρισης, 23/11/06 Συνέλευση στον Άγιο Κήρυκο, 30/11/06 Σύσκεψη στον Εύδηλο) και δε βλέπουμε καμία ενέργεια από την πλευρά του Δήμου σχετική με το ζήτημα .

Συγκεκριμένα, ενώ οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ Ικαρίας ανέλαβαν «να καθορίσουν την πορεία του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων και να συντονίσουν τις προσπάθειες για διεκδίκηση οριστικής λύσης», ο Δήμος Ραχών δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν έχει καν προχωρήσει σε υπογραφή συμβάσεων με τα Συστήματα (Εταιρείες) Εναλλακτικής Διαχείρισης, θέμα που εκκρεμεί από τη θητεία του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου και το οποίο ζητήσαμε, ήδη από τη δεύτερη συνεδρίαση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απασχολήσει άμεσα, χωρίς να συναντήσουμε ανταπόκριση.

Επιπλέον η έλλειψη βούλησης από πλευράς Δημοτικής αρχής να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σοβαρά αποδεικνύεται και από την ισχνή χρηματοδότηση της προσπάθειας για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων στο Δήμο μας, όπως αυτή αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2007.

Επειδή το θέμα του περιβάλλοντος αποτελεί για την παράταξή μας κυρίαρχο ζήτημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, προτείνουμε να δρομολογηθούν ταχύτατα και πάντως πριν το καλοκαίρι δράσεις και ενέργειες για το διαχωρισμό, την αποθήκευση και τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων μέσω των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης . Παράλληλα επιβάλλεται να σχεδιάσει και να συντονίσει ο Δήμος προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για την ανάγκη διαχωρισμού και μείωσης των απορριμμάτων. Τέλος ζητάμε να τεθεί ένα μικρό χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό της καύσης των σκουπιδιών στο Δήμο μας.

Σαν άμεσα μέτρα προτείνουμε:

1) Υπογραφή συμβάσεων άμεσα με τα συστήματα που το επιθυμούν.

2) Ανάπτυξη δικτύου κάδων ανακύκλωσης σε πρώτη φάση πιλοτικά στα πολυσύχναστα τουριστικά σημεία.

3) Περισυλλογή των παλαιών αυτοκινήτων με άμεση ενεργοποίηση της προβλεπόμενης σε αυτή την περίπτωση διαδικασίας προειδοποίησης.

4) Έναρξη συστηματικών μετρήσεων -ελέγχων διοξίνης και άλλων τοξικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του σκουπιδότοπου.

5) Συστάσεις προς τους δημότες για μια ορθολογική χρήση των κοντέινερς και απαγόρευση τοποθέτησης των παραπλεύρως των δρόμων και σε δημοτικούς χώρους.

Για την ΑΣΥΣΠ οι

Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΒρούλουΣοφία

Ηλίας Γαγλίας

Η πρότασή μας καταψηφίστηκε αφού η Δημοτική Αρχή ήταν απρόθυμη να υιοθετήσει και να δεσμευτεί στο συγκεκριμένο μίνιμουμ πλαίσιο προτάσεων που καταθέσαμε. Θα θέλαμε να είναι παρούσα και η υπόλοιπη αντιπολίτευση για να πάρει θέση.

 

Cloudy

25°C / 77°F

Ο καιρός

Cloudy

83%

Details...